Modern technology gives us many things.

Cầu đá hơn 300 tuổi biến mất không một dấu vết, dân nghi thợ săn khó báu tháo dỡ

Xem chi tiết

Xem thêm:


  • Ẩn đố Khải Huyền (Kỳ 6): Lần theo dấu vết quỷ Satan (2)

  • Đường BOT gần 3.000 tỷ đồng xuyên núi nối Hà Nội – Hòa Bình nhìn từ flycam

  • Gầm đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông nhếch nhác, đầy rác